Monthly Archives: september 2018

NHAT – Natural Herding Aptitude Test

NHAT är ett nytt vallanlagstest för kroppsvallare. Det är baserat på FCI regler och framtaget av Svenska Kroppsvallarklubben i samarbete med SKK. Vid rasklubbens vallningsläger fick vi möjlihet att genomföra testet. Bägge hundar godkända!

Posted in Vallning | Leave a comment